A polimorfizmusról általában
 A dinamikus polimorfizmus

Az implicit dinamikus polimorfizmusAz implicit polimorfizmusnál a kiszolgáló objektum típusára nincs explicit megkötés, csak a tulajdonságaira, azaz arra, hogy az illető objektum rendelkezzen az adott helyen ténylegesen meghívott metódusokkal.

Az explicit polimorfizmust bemutató Java nyelvű mintapéldában ez azt jelentené, hogy átadhatunk a HarcostMűködtet függvénynek bármely tetszőleges objektumot, melynek van nyilvános Védekezik() metódusa. Az, hogy milyen egyéb (itt nem használt) metódusai vannak, az teljesen mindegy.

Ám a Java nyelvben nem létezik dinamikus és egyben implicit polimorfizmus, továbbá a C++-ban sem létezik ilyen. Ha erre a fajtára vagyunk kíváncsiak, akkor más nyelvhez kell fordulnunk.

Ellenőrizetlen implicit polimorfizmus

Ha a ténylegesen felhasznált kiszolgáló nem rendelkezik valamelyik felhívni kívánt metódussal, akkor erre a fordítóprogram nem figyelmeztet minket. Csak a tényleges metódushívás helyén derül ki a hiba, ekkor persze a program futása hibajelzéssel leáll.

Egy VB6 mintapélda

Elkészítjük a
mintapélda ellenőrizetlen implicit megfelelőjét Visual Basicben. Létrehozunk a projektünkben egy Class modult Harcos névvel és definiálunk neki egy nyilvános szubrutint:

 Public Sub Védekezik()

 MsgBox "Lövöldözöm midhalálig!"

 End Sub

Létrehozunk egy GyávaHarcos nevű osztályt is és neki is definiálunk egy ugyanilyen nevű szubrutint:

 Public Sub Védekezik()

 MsgBox "Fejvesztve menekülök!"

 End Sub

Ezután megírjuk a HarcostMűködtet szubrutint:

 Public Sub HarcostMűködtet(ByVal H As Object)

 H.Védekezik

 End Sub

Figyeljük meg, hogy a paraméter típusa Object, tehát nincs megkötés a típusra azon kívül, hogy 'tetszőleges objektum'. A függvény hívása így néz ki:

 Dim h1 As Harcos
 Dim h2 As GyávaHarcos

 Set h1 = New Harcos
 Set h2 = New GyávaHarcos

 HarcostMűködtet h1
 HarcostMűködtet h2

A HarcostMűködtet szubrutinnak tehát átadhatunk paraméterként bármilyen objektumot, melynek van nyilvános Védekezik szubrutinja, azaz valóban implicit polimorfizmussal állunk szemben.

Ahogy már említettük, a VB-ben az implicit polimorfizmus ellenőrizetlen, tehát hogyha HarcostMűködtet szubrutinnak paraméterként egy olyan objektumot adunk át, mely nem rendelkezik a szükséges Védekezik metódussal, erre a fordító nem figyelmeztet bennünket, a hiba csak futás közben, mégpedig a metódushívás helyén derül ki (és természetesen programleállást okoz).

Egy JavaScript mintapélda

Elkészítjük a
mintapélda ellenőrizetlen implicit megfelelőjét JavaScriptben. Először is definiáljuk a kétféle Védekezik függvényt:

 function Védekezik1(){
  alert("Lövöldözöm midhalálig!");
 }

 function Védekezik2(){
  alert("Fejvesztve menekülök!");
 }

Ezután elkészítjük a kétféle objektum konstruktorát:

 function Harcos(){       // Harcos konstruktora
  this.Védekezik = Védekezik1; // Harcos metódusa Védekezik1 lesz
 }

 function GyávaHarcos(){    // GyávaHarcos konstruktora
  this.Védekezik = Védekezik2; // GyávaHarcos metódusa Védekezik2 lesz
 }

Majd megírjuk a HarcostMűködtet függvényt:

 function HarcostMűködtet(H){
  H.Védekezik();
 }

A függvény hívása így néz ki:

 var h1,h2;

 h1 = new Harcos();
 h2 = new GyávaHarcos();

 HarcostMűködtet(h1);
 HarcostMűködtet(h2);

Természetesen a JavaScriptben az implicit polimorfizmus ellenőrizetlen, hiszen ez egy interpretált nyelv, nincs fordítási fázis, amikor kiderülhetnének a hibák.

Egy Python mintapélda

Elkészítjük a
mintapélda ellenőrizetlen implicit megfelelőjét Pythonban. Először is létrehozunk egy Harcos és egy GyavaHarcos osztályt:

 class Harcos:
  def Vedekezik(self):
   print "Lövöldözöm midhalálig!"

 class GyavaHarcos:
  def Vedekezik(self):
   print "Fejvesztve menekülök!"

Ezután megírjuk a HarcostMukodtet függvényt:

 def HarcostMukodtet(H):
  H.Vedekezik()

A függvény hívása így néz ki:

 h1 = Harcos()
 h2 = GyavaHarcos()

 HarcostMukodtet(h1)
 HarcostMukodtet(h2)

Természetesen a Pythonban az implicit polimorfizmus ellenőrizetlen, hiszen ez egy interpretált nyelv, nincs fordítási fázis, amikor kiderülhetnének a hibák.


A dinamikus polimorfizmus
 A polimorfizmusról általában